Kournikova gallery

NADEZHDA LERMONTOVA

Catalogue of the exhibition at

KOURNIKOVA GALLERY

8 February – 22 April 2018

Article by E. Terkel

204 pp.

Kournikova Gallery, Moscow

2018

instagram  facebook    Kournikova Gallery © 2019